SUPRIMIDES LES TAXES JUDICIALS PER A PERSONES FÍSIQUES

Per fi les persones físiques han quedat exemptes d’abonar taxes judicials per accedir a la justícia. Des de l’1 de Març de 2015, i per aplicació del Reial decret-Llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social, no es reportaran taxes judicials en la tramitació de procediments judicials quan l’instant sigui persona física. Aquesta mesura podria afectar també a les comunitats de propietaris que podrien resultar igualment exemptes.
Publicat al BOE núm. 51, de 28 de febrer de 2015.