MODIFICACIONS DE LA COBERTURA A L’AVALLOGUER

El Decret 75/2014 del Pla per al dret a l’habitatge, estableix que els contractes d’arrendaments susceptibles de sotmetre’s a la cobertura de l’avalloguer que es suscriguien a partir del proper dia 19 de juny de 2014, tindran una cobertura de tan sols TRES MESOS, des de la interposició de la demanda de desnonament, mentre que anteriorment la cobertura abastava un període de 6 mesos.

Si desitja obtenir més informació sobre l’avalloguer punxi a “informació pràctica”.