Serveis

Posem a l’abast dels nostres associats l’experiència i coneixement d’un Servei Jurídic i d’un Servei d’Arquitectura altament especialitzats en tots i cadascun dels aspectes jurídics de la propietat urbana, permetent l’obtenció d’una resposta segura i concreta a totes aquelles consultes relacionades amb l’habitatge, locals, arrendaments, fiscalitat immobiliària, patologies constructives, qüestions comunitàries, urbanisme, successions,
etc…

Entre els nostres serveis més sol·licitats, destaquem La formalització de tot tipus d’impresos, liquidacions i gestió de documentació en relació amb tot tipus de tràmits urbans i fiscals. Redacció d’informes jurídics. Comprovació de valors cadastrals. Arrendaments Urbans. Revisions de renda. Requeriments de pagament. Assessorament en qüestions comunitàries.

Faci’ns confiança i gaudeixi tranquil de la seva propietat. Nosaltres ens cuidem de tot!

Assessors Legals / Advocats

El nostre equip jurídic està format per advocats especialistes en temes immobiliaris preparats per a resoldre tots els seus dubtes i per assessorar-lo en tot allò que precisi en relació a la seva propietat.

A mes de tot l’assessorament jurídic gratuït que oferim als nostres associats, també l’ajudem assistint-lo en la formalització de contractes de lloguer, en els processos de compravenda i en els procediments judicials (desnonaments, judicis ordinaris i verbals…), li redactem notificacions de tot tipus (sobre revisió de rendes, repercussions d’obres, IBI i serveis o subministraments…).

Entre el nostres serveis trobaràs:

 • Assessorament i consultoria jurídica
 • Assistència jurídica en la compravenda del teu pis o local
 • Reclamació per danys o defectes de construcció
 • Informació i assessorament sobre hipoteques
 • Formalització de contractes personalitzats d’arrendament per a pisos i locals, i tramitació del dipòsit de la fiança
 • Notificacions sobre repercussions de l’IBI
 • Càlcul i notificació de l’actualització de la renda
 • Reclamació amistosa i mediació extrajudicial per evitar desnonaments
 • Processos judicials de desnonament i reclamació de lloguers impagats, danys i perjudicis
 • Assessorament en temes de comunitats de propietaris
 • Reclamació extrajudicial de propietaris morosos
 • Assessorament i redacció de testaments
 • Acceptació i tramitació d’herències
 • Tràmits de contractació d’empleats de la llar, i d’afiliació i cotització en el règim d’autònoms
 • Assessorament i gestió en matèria d’empleats de finques urbanes i d’aplicació del conveni col·lectiu
 • i molt més. Necessites quelcom? t’escoltem!

 

Torna

Arquitectes

El nostre Servei d’Arquitectura assessora gratuïtament als nostres socis posant al seu abast la resposta d’experts qualificats en la materia.

Qualsevol qüestió relacionada amb la conservació i l’estat del teu habitatge pot quedar resolta amb una sola consulta!

A més a més gaudeix de tots els serveis d’un arquitecte a preu de soci! Tria la Cambra!

perquè et gestionem certificats d’eficiència energètica, de solidesa i cèdules d’habitabilitat de primera o segona ocupació, et valorem obres, reparacions i construccions, informes sobre aquestes matèries, et presentem comparatius de costos.

Entre el nostres serveis trobaràs:

 • Informes sobre preus de mercat de lloguer i venda d’immobles,
 • Reconeixements i informes sobre patologies de l’edificació.
 • Inspecció tècnica de l’edifici (ITE)
 • Tramitació de cèdules d’habitabilitat
 • Estudis d’eficiència i propostes de millora d’estalvi energètic
 • Informes tècnics per deficiències al teu edifici, aluminosi i altres patologies de l’edificació
 • Assessoria tècnica en cas de modificació de l’aspecte exterior de la finca i rehabilitació de façana
 • Valoració del preu just d’habitatges o terrenys en processos d’expropiació
 • Taxació dels danys soferts per una filtració d’aigua o qualsevol altra causa
 • Projectes d’obra i tramitació de llicències municipals davant l’Ajuntament
 • Ajut tècnic en cas de conflictes d’interessos amb veïns (aires condicionats, humitats, goteres, ascensors, etc.)
 • Taxació d’immobles
 • Transformació d’un local en habitatge
Torna

Gestors

Formalitzem impresos, liquidacions i documentació relacionats amb la propietat urbana i ens encarreguem de tramitar-ho davant d’organismes públics.

Ens ocupem de tots els tràmits que necessitis: comprovació de valors cadastrals, liquidació de plusvàlues i de tot tipus d’impostos, verificació de notes registrals, llicències i permisos d’obres.

Entre el nostres serveis trobaràs:

 • Comprovació de valors cadastrals i tramitació de revisions
 • Canvis de titularitat en el cadastre
 • Informació sobre titularitat immobiliària, càrregues i estatuts de la comunitat
 • Verificació de notes registrals d’empreses en el Registre Mercantil
 • Informació i tramitació de subvencions per a la rehabilitació
 • Tramitació d’herències i donacions
 • Procediment complet d’un canvi d’ús i de divisió o agrupació de pisos o locals
 • Divisió horitzontal d’una finca
 • Constitució de comunitats de béns, comunitats de propietaris i de societats
 • Desafectació o privatització de l’habitatge de porteria
 • Liquidacions trimestrals d’IVA
 • Liquidació de plusvàlues municipals
 • Informació sobre preus de lloguers de pisos, locals i pàrquings molt més…!
Torna

Assesors

La Cambra posa a diposició dels seus socis un Servei gratuït d’Assessoria Fiscal altament especialitzat en tributació immobiliària que ofereix resposta a totes aquelles qüestions fiscals que afecten directament a la propietat.
Assessora’t i assegura’t el compliment de les teves obligacions tributàries. Amb nosaltres és més fàcil!

Entre els nostres serveis trobaràs:

 • Estudi i planificació fiscal dels diferents impostos: renda, patrimoni, societats, successions i donacions, etc.
 • Atenció de requeriments tributaris, formulació d’al•legacions, recursos, seguiment d’inspeccions, sol•licitud de fraccionament i ajornament de deutes tributaris
 • Gestió de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), obligatori per a tots els propietaris que tinguin locals llogats
 • Càlcul de la incidència de la venda o permuta d’un pis o local a l’impost de la renda
 • Fiscalitat de comunitats de propietaris
 • Repercussions fiscals de la rehabilitació d’una façana sobre un local comercial o una empresa ubicada a l’edifici
 • Optimització de la teva factura fiscal en cas de compravenda o permuta de propietats immobiliàries
 • Confecció d’impostos i assessorament fiscal en general i molt més!
Torna
Posi's en contacte amb nosaltres per qualsevol dubte: 93 384 14 07 info@cambrabadalona.com