NOVETATS EN LA REGULACIÓ DE LES COMUNITATS DE PROPIETARIS

El proper dia 20 de juny entraran en vigor les modificacions del Llibre Cinquè del Codi Civil Català que afecta a l’organització de les comunitats de propietaris. La Llei 5/2015, de 13 de maig publicada en data 20 de maig, serà aplicable el proper mes de juny, en complir-se un mes des de la seva publicació. D’entre els canvis més importants, en destaquem els següents:
– l’eliminació de la doble convocatòria; – l’afecció real dels elements privatius que s’amplia d’1 als 4 anys anteriors a la transmissió de l’element; – l’obligació que el fons de reserva figuri en un compte apart; – s’àmplia el deure custodia de documentació de 2 a 5 anys; – es preveu la notificació per correu electrònic; – es podrà expressar el sentit del vot en la pròpia delegació de representació; – es delimita específicament quins acords precisen la unanimitat; – el termini per impugnar els acords s’àmplia de 2 a 3 mesos, i es manté en un any si els acords són contraris a la Llei, al títol constitutiu o als estatuts o impliquen un abús de dret; – es redueix de 6 a 4 anys el termini de caducitat per oposar-se a obres en elements comunitaris; – la no comunicació de transmissió d’un element privatiu implica la responsabilitat solidària de l’anterior propietari enfront de la comunitat; – s’estableix clarament la obligació de conservar i mantenir els elements comuns d’ús exclusiu als que ho tinguin atribuït; – i finalment regula la reclamació en cas d’impagament de les despeses comunes que fins ara s’havia de fer per remissió a la normativa estatal.
Per a obtenir més informació no dubti en consultar al nostre Servei Jurídic.

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=694077&language=ca_ES