Retirat el Decret-Llei que obligava a incloure l’índex de referència de preus de lloguer

En roda de premsa de 9 d’abril de 2019, el govern de la Generalitat ha anunciat que no sotmetrà a convalidació el Decret-*Llei 5/2019 que establia, entre altres mesures, l’obligació d’incloure en els contractes d’arrendament (subscrits a partir del 7 de març de 2019) l’índex de referència de preus de lloguer que s’obtenia a través de la web de la Agència Catalana d’Habitatge (http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer).

Finalment, en previsió de la falta de suports que poguessin confirmar la convalidació de l’indicat Decret-*Llei, el Conseller Damià Calvet, ha decidit retirar del plenari la votació d’aquest, per la qual cosa donada la seva falta de convalidació el mateix deixarà de ser aplicable quan es publiqui la seva derogació, ja que tal com preveu l’art. 158 del Reglament del Parlament de Catalunya,

158.1. El debat i la votació sobre la convalidació o derogació d’un decret llei, de conformitat amb l’Estatut d’autonomia, ha de celebrar-se en el Ple del Parlament o en la Diputació Permanent, en el termini de trenta dies a partir de la seva promulgació.

158.6. L’acord de convalidació o derogació d’un decret llei ha de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Davant la quantitat de canvis normatius que s’han produït en aquests dos últims mesos, recomanem que comprovin el marc legal aplicable en la data de celebració del contracte d’arrendament perquè es podria caure fàcilment en algun incompliment.