Des del dia 8/3/2019 està vigent el Decret Llei 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per a millorar l’accés a l’habitatge, en el qual s’estableix l’obligació, a partir d’aquesta data, d’incloure tant en les ofertes de lloguer com en els propis contractes d’arrendament, si el preu del lloguer ofert o pactat se situa per damunt o per sota de l’índex de referència de preus de lloguer .

És a dir, que des del 8 de març els contractes de lloguer hauran d’incloure la indicada referència que s’obté a través de la web de la agència d’habitatge de Catalunya http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/ després d’indicar l’adreça exacta, els metres útils de l’habitatge, l’estat de conservació, la qualificació energètica, l’any de construcció de l’edifici, i el número de planta del pis de què es tracti.

Una vegada introduïts les dades, l’aplicació li indicarà el preu per m2 que la zona concreta té assignada i d’aquesta forma podrà saber si el preu ofert o fixat per al lloguer se situa per sota o per sobre de l’indicat índex.

Però què és l’índex de referència de preus de lloguer? És un indicador de consulta pública amb caràcter informatiu que permet conèixer el preu mitjà del metre quadrat de lloguer d’un habitatge situat en una zona i amb unes característiques definides pel consultant, amb la finalitat d’orientar sobre el preu mínim i el preu màxim que aquest mateix habitatge pot arribar a tenir.

Per a què serveix? El govern de la Generalitat es compromet a adoptar una sèrie de mesures que preveuen la concessió d’ajudes públiques per a fomentar el lloguer, de manera que qui hagi llogat conformement a l’indicat índex, o per sota d’aquest, podrà obtenir les indicades ajudes. Aquests avantatges o ajudes estan encara per concretar, encara que s’intueix que les mateixes passaran per bonificacions en la quota d’IBI, o en l’IRPF en la part atribuïts a Catalunya.

Què passa si no s’inclou la referència a l’índex? La seva no inclusió en les ofertes de lloguer o en el propi contracte d’arrendament constitueix una infracció lleu (art. 125 de la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge) sancionable amb una multa de 3.000 a 9.000 euros.

Què passa si estic per sobre del preu que marca l’índex? No tindrà dret a les possibles ajudes. No existeix cap altra conseqüència perquè no es pot limitar legalment el preu del lloguer.

Si desitja descarregar el pdf del Decret llei premi aquí https://portaldogc.gencat.cat/utilseadop/pdf/7825/1730947.pdf

Si desitja ampliar aquesta informació no dubti a contactar amb nosaltres sol·licitant cita amb el nostre Servei Jurídic a través de la nostra web http://citaonline.cambrabadalona.com:81/ ; enviant un correu electrònic a info@cambrabadalona.com; o trucant al telèfon 93 384 14 07, en el nostre horari d’atenció al públic (dilluns a divendres 9’00h a 14’00 i triguis dimarts de 15’00h a 18’00h).