Badalona es veu afectada per les restriccions d’aigua decretades per la sequera

Mitjançant RESOLUCIÓ ACC/747/2023, de 6 de març, es declara l’entrada a l’estat d’excepcionalitat per sequera hidrològica a les unitats d’explotació Embassaments del Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Ter-Llobregat, el que afecta a 224 municipis, entre els quals es troben Badalona, Santa Coloma, Sant Adrià i Mataró.

Aquesta afectació per risc de sequera es concreta amb les següents mesures:

Limitació del consum global d’aigua per abastament a un màxim de 230 litres (zones en excepcionalitat) per habitant i dia (incloent-hi activitats domèstiques i també econòmiques i comercials).

Limitacions particulars per a determinats usos urbans com són: Piscines; l’ús d’aigua potable per ompliment queda limitat a:

– El reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua.

– En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.

Reg; prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte: – Per regs de supervivència d’arbres o de plantes. – El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport. – No s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

Neteja de vehicles; l’ús de l’aigua queda limitat a: – Neteja en establiments comercials amb sistemes de recirculació de l’aigua i neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrículaEs permet la neteja de vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus.

Fonts ornamentals – Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua.

Granges L’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte.

La resta d’usos hauran de reduir els seus consums en funció del tipus, tal com es detalla a continuació: • Reg agrícola: 40 % • Usos ramaders: 30 % • Usos industrials: 15 % • Usos recreatius que impliquin el reg: 50 % • Altres usos recreatius: 15 %.