Torna la llibertat per fixar la renda del contracte de lloguer d’habitatge

Torna la llibertat de pactes a l’hora de fixar el preu del lloguer de l’habitatge en haver-se declarat nuls els articles 1, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16.2 i les Disposicions Addicionals 1a, 2a, 3a i 4a; la Disposició Transitòria 1a i la Disposició Final 3a i 4a b). de la Llei 11/2020, del 18 de setembre.

Amb la publicació de la Sentència 37/2022, dictada pel Tribunal Constitucional el passat 10 de març de 2022, es posa fi a la regulació que durant gairebé dos anys ha suposat una limitació als preus de lloguer d’habitatge en les anomenades areas amb mercat d’habitatge tibant.

Els, fins avui, 61 municipis afectats per la declaració de area tensa, recuperen la llibertat de pactes en relació a la renda exigible establerta en la LAU (art. 17) , ja que deixa de ser obligatori fixar la renda en funció de l’índex de preus de referència de lloguer o en funció de la renda establerta en un contracte anterior, mesura que ha tingut un efecte més que qüestionat en el mercat del lloguer.

I tot i que continua sent obligatori acompanyar la informació relativa a l’índex de preus tant al contracte com a la publicitat dels pisos en lloguer ja que es manté vigent al no haver-se anul·lat les sancions derivades d’aquesta omissió, la mesura no trigarà molt a desaparèixer perquè sembla que serà estimat el recurs d’inconstitucionalitat que va presentar al seu torn el govern contra aquesta mateixa Llei.

La Sentència fa referència específica a tots els contractes afectats per la contenció de preus determinant que “la inconstitucionalitat i nul·litat dels preceptes esmentats tindrà sol efectes pro futur, mantenint-se en els seus termes els contractes d’arrendament d’habitatges celebrats amb anterioritat al moment de la present resolució i als quals resultessin d’aplicació les esmentades normes”, entenent que aquests contractes són situacions jurídiques consolidades i per seguretat jurídica ha de “procurar-se l’estabilitat en la relacions contractuals pre-existents”.

Per a qualsevol consulta sobre aquest tema no dubti a contactar amb el nostre Servei Jurídic