Limitacions temporals a l’aplicació de l’IPC en contractes de lloguer d’habitatge

A partir del proper dia 31 de març de 2022 l’actualització de la renda dels contractes de lloguer d’habitatge, que estiguin vigents, queda subjecte a nous paràmetres, que tot seguit analitzem.

En virtut del que disposa l’article 46 del Real Decret-Llei 6/2022, de 29 de març, “pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna”,  s’imposa una limitació temporal i excepcional a l’actualització de les rendes dels contractes de lloguer d’habitatge.

Així, des del 31/3/2022 i fins al 30/6/2022, els lloguers no podran ser actualitzats aplicant l’IPC, que el passat mes de febrer va assolir un record històric quedant fixat en el 7,6%, i quedaran subjectes a possibles pactes entre llogater i arrendador però sempre per sota del que marqui el nou índex a aplicar, des d’ara i fins al 30 de juny de 2022, que serà Índex de Garantia de Competitivitat (IGC).

Aquest nou índex aplicable, constitueix segons es recull al propi RDL un indicador subjecte a una major estabilitat que l’IPC, ja que es una taxa de revisió de preus consistent en la recuperació de competitivitat front a la zona euro. L’últim índex publicat correspon al mes de Gener de 2022 i es va fixar en 2,02%

A qui s’aplicarà? A tots els contractes de lloguer d’habitatge signats a partir de l’1/1/1995 que estiguin vigents.

Quan s’aplicarà? Entre el 31 de març i fins al 30 de juny del 2022, quan arribi la data de revisió de la renda del contracte de lloguer. Per tant, si el seu contracte compleix l’anualitat més enllà del 1 de juliol, no li afectarà aquesta limitació.

Com s’aplicarà? Arribada la data de revisió, les parts podran pactar l’augment. Cas de no arribar-se a un acord, s’haurà d’aplicar l’Índex de Garantia de Competitivitat.

Com m’afecta si sóc gran tenidor? Cas de ser persona física o jurídica titular de + de 10 habitatges d’ús residencial o amb una superfície construïda de + de 1.500m2 d’ús residencial, sense comptar ni garatges ni trasters, s’imposa la obligació de pactar amb el llogater però en cap cas es podrà superar el que marqui l’IGC (aprox. 2%).

Com m’afecta si no sóc gran tenidor? L’increment es podrà pactar lliurement amb els llogaters, i només s’imposarà el límit de no superar l’IGC si no s’arriba a cap pacte.

Per tal de rebre el millor assessorament a l’hora d’actualitzar el seu lloguer, li recomanem que demani cita amb el nostre Servei Jurídic demanant cita prèvia, trucant al 93 384 14 07 o enviant un correu electrònic a info@cambrabadalona.com