El Govern anuncia la publicació de l’índex de referència de preus de lloguer al mes de febrer

Dijous passat, 11/01/2024, la nova ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la consellera de Territori del Govern de la Generalitat de Catalunya, Ester Capella es van reunir a la Seu del Ministeri per tal d’avançar en la implementació de les mesures contingudes a la Llei 12/2023 de 24 de maig, pel Dret a l’Habitatge.

Com a resultat de l’esmentada trobada, la Conselleria de Territori ha emés una nota de premsa en que assenyala que,

“… el Govern ha aconseguit que el Ministeri es comprometi a publicar en les pròximes setmanes la declaració dels 140 municipis catalans que la Generalitat ha declarat com a zones de mercat residencial tensionat. Aquest ésel requisit previ imprescindible per poder-se acollir a la Llei estatal pel dret a l’habitatge (12/2023) i aplicar els diversos mecanismes per contenir la pujada dels preus de les rendes que paguen els inquilins.”

Per tant, tot fa preveure que al proper mes de febrer, als 140 municipis de Catalunya declarats com a àrees tensionades per la pròpia Generalitat, ja serà d’aplicació la contenció de rendes, que determina que el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu del darrer contracte vigent els últims cinc anys, un cop aplicada la clàusula d’actualització anual d’aquell contracte. Tanmateix, quan es tracti d’un gran tenidor —propietari d’almenys cinc pisos urbans destinats a habitatge—, el lloguer no podrà ser superior a l’Índex de referència del preu de loguer.

De fet, el propi Ministerio de la vivienda y Agenda Urbana ha anunciat que l’índex de preus de referència dels lloguers d’habitatge es farà públic durant el mes de febrer, sense més concreció.

Segons es desprèn de l’esmentada nota, l’acord a que han arribat des de la Conselleria amb el Ministeri és salvar l’escull que va impedir que a l’agost s’apliquès la contenció de rendes a Catalunya, donat que en aquell moment es pretenia treballar amb un índex únic per tot l’estat, mentre que en aquesta última trobada, el Govern de la Generalitat ha aconseguit que es generi un nou sistema d’índex de referència, que no serà homogeni per a tot l’Estat i que combinarà el que ja havia elaborat Catalunya amb el que està acabant de confeccionar el Ministeri.

Comença doncs el compte enrera per l’aplicació les mesures de contenció de lloguers a Catalunya, el que que segons la pròpia Consellera no serà suficient per resoldre el problema de l’habitatge, tot anunciant noves regulacions pel que fa als lloguers de temporada, a banda de les reformes operades a nivell de pisos turístics.

Donada la complexitat que representa la nova regulació, no dubti en contactar amb el nostre Servei Jurídic si necessita assessorament particular tot demanant cita a través dels canals habituals