Arrenca la campanya de Renda 2020 – recordi els seus avantatges com a soci i utilitzi la nostra assessoria fiscal!

Enmig de fortes polèmiques davant la possibilitat que molts contribuents hagin de tributar per primera vegada, malgrat no aconseguir el límit dels 22.000.-€ anuals obtinguts per rendiments del treball personal, ja que, en molts casos no es complirà la condició que aquests provinguin d’un només pagador, requisit indispensable per a no presentar la declaració (encara que resultés a ingressar), perquè bastarà que el contribuent s’hagi vist afectat per un ERTO, perquè aquesta quantitat límit es redueixi a 14.000 euros si s’ha cobrat més de 1.500 del segon pagador, en aquest cas, el SEPE.

En aquest sentit, ha de saber que, cas que la seva declaració resulti a ingressar, Hisenda permetrà fraccionar el pagament, sense interessos, durant 6 mesos (previsiblimente de juliol a desembre), a aquelles persones que hagin estat objecte d’un ERTO durant 2020. Tal mesura està encara pendent d’aprovació mitjançant Ordre Ministerial.

Un altre col·lectiu al qual pot afectar aquesta campanya de renda és aquells beneficiaris de l’ingrés mínim vital, perquè encara que la prestació està exempta, caldrà declarar com a rendiments del treball els imports que superin els 11.279,39 euros (1,5 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples, IPREM) si, a més de l’ingrés mínim, es perceben altres ajudes per a col·lectius vulnerables.

Recordi que si u. soci, disposa del nostre Servei d’Assessoria Fiscal amb el qual podrà aclarir els seus dubtes i altres qüestions tècniques, a més de poder confeccionar la seva Declaració d’IRPF amb els nostres experts fiscals beneficiant-se de les nostres tarifes especials per a associats. Per a obtenir cita prèvia, pot contactar amb nosaltres telefonant al 93 384 14 07; a través de la nostra pàgina web http://citaonline.cambrabadalona.com:81/, o enviant un correu electrònic a info@cambrabadalona.com