Enquesta de la Unió Internacional dels Propietaris (UIPI) – Participi en aquest senzill qüestionari en línia

Comprendre millor el que els propietaris i els ciutadans estan disposats a fer -i poden fer- quan es tracta de renovar les seves cases i propietats perquè siguin més eficients des del punt de vista energètic, respectuoses amb el medi ambient i sostenibles, és fonamental per a ajudar a configurar la política a nivell comunitari, nacional i local d’una manera acceptable, assequible i eficaç.

La crisi de COVID-19, i la inseguretat que va portar amb si, ha impactat en les expectatives, objectius i plans de famílies i empreses. La renovació dels habitatges i propietats s’ha convertit en un repte o, per contra, en una cosa més urgent/desitjat, ja que fer que els habitatges siguin més sostenibles pot representar un estalvi en les factures d’energia i podria formar part d’un pla de recuperació per a fer que els habitatges siguin més eficients i saludables en aquests temps de crisis.

Aquest qüestionari té per objecte avaluar com se senten els ciutadans, els propietaris i les empreses immobiliàries de la UE respecte de les seves propietats i la necessitat de renovar-les, així com avaluar l’impacte de la crisi sanitària en les seves intencions, contribuint així a complir els objectius climàtics.

Participa omplint aquest qüestionari