Publicades les noves mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer.

En data 5 de Març de 2019 s’ha publicat en el BOE el Reial decret llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, que estableix la seva entrada en vigor a partir de l’endemà, per la qual cosa des d’el pròxim dia 6 de Març de 2019, serà aplicable la nova regulació en matèria d’Arrendaments Urbans.

Com ja vam avançar en el seu moment de les noves mesures destaca fonamentalment l’ampliació de la durada dels contractes de lloguer que a partir de de el 6/3/2019 passaran a ser de CINC ANYS, si l’arrendador és persona física i de SET ANYS, si és persona jurídica.

La formalització de contractes d’arrendament d’habitatge quedarà igualment exempta de tributació per ITP, si bé roman l’obligació de presentar la declaració corresponent (model 600) encara que sigui a import 0,00.-€. Per a contractes en els quals s’hagi atorgat qualsevol tipus d’aval es manté l’obligació de tributar a l’1% del total import garantit, si bé, la llei estableix que en el cas de l’arrendament d’habitatge, en contractes de fins a cinc anys de durada, o de fins a set anys si l’arrendador fos persona jurídica, el valor d’aquesta garantia addicional no podrà excedir de dues mensualitats de renda.

Conegui tots els detalls de la nova regulació en el nostre apartat d’informació pràctica.