NOVA TAXA APLICABLE AL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Des de el passat dia 3 de Febrer de 2014 ja es obligatori l’abonament d’una taxa per a la tramitació del certificat d’eficiència energètica. En el cas d’habitatge ja construits aquesta taxa és d’ 11.-€ i pels locals es calcularà segons la següent formula: 10€ + 0,1 €/m2.

Per les noves construccions les tarifes vigents són: habitatge 20.-€; i locals 20€+0,2 €/m2. Trobareu més informació a l’apartat d’infopràctica.