Celebrada Assemblea de Compromissaris a la Cambra

El passat dia 24 d’Octubre, tal com preveu en el Decret 240/1990 que regula el funcionament de les Cambres de la Propietat Urbana  de Catalunya, l’Assemblea de Compromissaris va acordar per unanimitat:

  • aprovar la liquidació de comptes de l’exercici 2018.
  • aprovar el pressupost per a l’exercici 2020.
  • la venda de les accions de RASA a la Cambra de Barcelona.

Agraïm als compromissaris i compromissàries assistents la seva participació i els recordem que es compleix el seu mandat de tres anys per a què van ser triats mitjançant sorteig celebrat davant el Notari d’aquesta ciutat, Sr. Carlos Vázquez Atkison en data 2/5/2017.