Recomanacions a les Comunitats Propietaris – Covid 19

Per a fer front a la pandèmia i al confinament que s’ha imposat mitjançant el Real-Decret 463/2020, a partir de les diferents directrius que s’han anat facilitant per part del govern i altres agents intervinents en la gestió de la crisi, seguidament els oferim una sèrie de consells pràctics per a mantenir la seguretat en la seva Comunitat de Propietaris:

 1. – Mantenir una distància de contacte d’almenys un metre entre les persones que transiten en les zones comunes de les comunitats de propietaris, principalment portal i escales. Mesures de seguretat que també han de seguir els empleats de la finca (porters, conserges, netejadors, vigilants,…), donat el seu paper fonamental per al bon funcionament de les comunitats.
 2. – Extremar la neteja diària amb gels desinfectants, lleixiu o altres materials no abrasius en les zones més sensibles, com són la porta d’accés al vestíbul de la finca, els botons de les cabines dels ascensors, porter o videoporters automàtics, o els passamans de les escales, utilitzant guants i màscares.
 3. – Clausurar les àrees o espais comuns, zones enjardinades, infantils, zones exteriors d’esbarjo, sales i en general qualsevol altre espai compartit que no sigui necessari per a l’habitabilitat i seguretat de l’edifici. Només es permet l’accés al personal encarregat del manteniment i neteja d’aquestes zones.
 4. – Utilitzar l’ascensor de manera individual per a evitar contactes amb altres veïns. Prémer el botó de destinació amb el dit protegit. És recomanable l’ús de l’escala per a evitar contagis i mantenir-se en forma.
 5. – Quant al servei de neteja, s’aconsella que s’efectuïn les tasques de neteja en les primeres hores del dia. Les comunitats podran valorar la reducció del seu horari de treball a les tasques estrictament necessàries.
 6. – Les obres en curs, tant privades com en zones o elements comuns, seguiran amb la seva execució fins a la recepció d’una instrucció concreta per part de l’autoritat administrativa corresponent. Si bé moltes d’elles es veuran afectades, donada la manca de subministraments per tancament dels magatzems.
 7. – Referent a la recollida domiciliària d’escombraries, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha comunicat una sèrie de recomanacions sobre la gestió de residus domèstics procedents de llars amb persones aïllades o en quarantena per Covid-19. Quant al material d’un sol ús utilitzat per la persona malalta i els seus cuidadors (guants, mocadors, màscares), l’equip de protecció individual (EPI) del personal sanitari (excepte ulleres i màscares quirúrgiques) i qualsevol altre residu del pacient s’ha d’eliminar utilitzant la galleda d’escombraries disposat a l’habitació. Quant a les ulleres i màscares quirúrgiques s’hauran de retirar fora de l’estada del pacient en una altra bossa diferent. Aquestes dues bosses, tancades hermèticament, s’hauran d’introduir en la bossa destinada a contenir els residus d’origen domèstic, també segellada de manera hermètica, per a posteriorment ser dipositada en el contenidor destinat exclusivament a aquest efecte. Està terminantment prohibit dipositar-la en els contenidors de recollida separada (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil) o abandonar-la en l’entorn.
 8. – Quant a la paqueteria, sol·licitar als veïns que redueixin al mínim imprescindible i necessari les comandes que requereixin enviaments domiciliaris.
 9. – Si s’encarrega menjar a domicili usi preferentment mitjans de pagament telemàtics i si usa efectiu metàl·lic no oblidi rentar-se les mans tant abans com després, ja que és un focus d’alta propagació del virus.
 10. – Quant a la celebració de juntes generals de propietaris ordinàries, la Cambra ha implementat un protocol especial per a la seva celebració no presencial, per a no demorar-les en el temps. En relació a les juntes extraordinàries les mateixes hauran de ser post-posades.
 11. – El Reial decret estableix la suspensió de terminis processals, administratius, de prescripció i caducitat. Pel que, si tenien algun tràmit en marxa, com ara permís d’obres, sol·licitud d’ajudes, ITES, etc…, no es preocupin, els terminis queden suspesos i no es reprendran fins que no es decreti la derogació de l’estat d’alarma.
 12. -En Comunitat de Propietaris amb veïns d’avançada edat que és trobin sols, és recomana mantenir amb ells contacti telèfonic o via whatsapp per tal de poder atendre els seves necessitats o avisar els autoritats en cas d’urgència.

En cas de dubte, recordi que ens té a la seva disposició a través del telèfon 93 384 14 07 o del correu electrònic info@cambrabadalona.com

I recordi que és responsabilitat de tots contenir la propagació del coronavirus i evitar el col·lapse sanitari.

(Nota elaborada amb la informació recopilada per la Cambra de la Propietat de Mataró)